Kasunod na kahulugan ng pagkawala

Ang isang kinahinatnan na pagkawala ay isang pagkawala na pinanatili ng isang negosyo kapag hindi nito nagawang gamitin ang mga assets nito sa nilalayon na pamamaraan. Karaniwang lumilitaw ang isang kinahinatnan na pagkawala bilang resulta ng pinsala na dulot ng isang natural na kalamidad, tulad ng pagbaha o isang lindol. Kung ang isang negosyo ay may saklaw ng seguro na babayaran ito para sa mga kadahilanang pagkalugi, maaari itong makuha ang ilang bahagi ng halaga ng mga pagkalugi na ito, ngunit kadalasan ay hindi ang buong halaga. Kung walang nasabing saklaw ng seguro, dapat na makuha ng isang kumpanya ang buong halaga ng mga pagkalugi na ito.

Bilang isang halimbawa ng isang kinahinatnan na pagkawala, ang isang manufacturing firm ay ganap na na-shut down ng isang nagwawasak na baha. Ang insurance ng ari-arian ng kumpanya ay babayaran ito para sa pinsala sa pasilidad at kagamitan; gayunpaman, ang mga kahihinatnan na pagkalugi na nagmula sa pagiging wala sa operasyon sa panahon ng pagbawi ay hindi sasakupin ng insurance ng ari-arian. Sa halip, ang tagapamahala ng peligro ng kumpanya ay dapat kumuha ng seguro na partikular na nagbibigay ng saklaw para sa mga pagkalugi na ito, na kasama ang mga pagbabayad para sa kompensasyon ng empleyado, pati na rin ang mga nakapirming gastos sa pagpapatakbo.

Ang seguro na nagbibigay ng saklaw para sa mga kadahilanang pagkalugi ay maaaring magbigay ng mas malawak na saklaw kaysa sa simpleng pagkalugi na nagmula sa nasirang mga nakapirming assets. Ang saklaw ay maaari ring mapalawak sa pagkalugi mula sa pagkawala ng mga kagamitan, mula sa mga pagkagambala sa supply chain, at mga katulad na kadahilanan. Ang patakaran sa seguro na idinisenyo upang harapin ang mga kadahilanang pagkalugi ay tinatawag na seguro ng pagkagambala sa negosyo.

Katulad na Mga Tuntunin

Ang isang kinahinatnan na pagkawala ay isang uri ng hindi direktang pagkawala.