Ang epekto ng mga gastos sa balanse

Kapag ang isang negosyo ay nagkakahalaga ng isang gastos, binabawasan nito ang halaga ng kita na iniulat sa pahayag ng kita. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng isang gastos ay nakakaapekto rin sa balanse, na kung saan ay iniulat ang nagtatapos na balanse ng lahat ng mga klase ng mga assets, pananagutan, at equity. Ang epekto ng mga gastos sa balanse ay nag-iiba, depende sa likas na katangian ng orihinal na transaksyon sa gastos. Ang mga posibleng pagkakaiba-iba ay:

  • Mga account na mababayaran. Karamihan sa mga gastos ay naitala sa pamamagitan ng pagbabayad na pag-andar ng mga account, kapag natanggap ang mga invoice mula sa mga supplier. Sa kasong ito, ang mga account na babayaran na account ay nadagdagan, habang ang halaga ng gastos ay binabawasan ang napanatili na account sa mga kita. Kaya, ang bahagi ng pananagutan ng balanse ay tataas, habang ang bahagi ng equity ay tinanggihan.

  • Naipon na gastos. Kapag naipon ang mga gastos, nangangahulugan ito na ang isang naipon na account ng pananagutan ay tumaas, habang ang halaga ng gastos ay binabawasan ang napanatili na account ng kita. Kaya, ang bahagi ng pananagutan ng balanse ay tataas, habang ang bahagi ng equity ay tinanggihan.

  • Pagbabayad ng cash. Kapag ang isang gastos ay naitala sa parehong oras na ito ay binabayaran ng may cash, ang cash (asset) account ay tumanggi, habang ang halaga ng gastos ay binabawasan ang napanatili na account ng kita. Kaya, may mga offsetting na pagtanggi sa mga seksyon ng asset at equity ng sheet ng balanse.

  • Pagbabago ng reserba. Ang departamento ng accounting ay maaaring pumili upang dagdagan ang laki ng isang reserba, tulad ng allowance para sa mga kaduda-dudang account o naipon na pamumura. Kung gayon, tataas nito ang isang contra asset account (na kung saan ay isang pagtaas sa isang balanse sa kredito) habang binabawasan ang halaga ng mga pinanatili na kita (na kung saan ay isang transaksyon sa pag-debit). Epektibo, ang resulta ay isang pagtaas sa isang pananagutan at isang pagbawas ng equity.

  • Paglipat mula sa mga paunang gastos. Ang isang tagapagtustos ay maaaring dati nang nabayaran nang maaga para sa mga serbisyong hindi pa nagagawa, kaya't ang pagbabayad ay naitala sa paunang bayad na account (assets) account. Kapag natapos ang mga serbisyo sa kalaunan, ang halaga ay sisingilin sa gastos. Ang resulta ay isang pagtanggi sa prepaid na gastos (assets) account, at isang kaukulang pagtanggi sa pinanatili na account sa kita.