Naka-embed na derivative

Ang isang naka-embed na derivative ay bahagi ng isang instrumento sa pananalapi na nagsasama rin ng isang nonderivative host na kontrata. Kinakailangan ng naka-embed na derivative na ang ilang bahagi ng cash flow ng kontrata ay dapat mabago kaugnay sa mga pagbabago sa isang variable, tulad ng rate ng interes, presyo ng bilihin, credit rating, o foreign exchange rate. Kung ang isang derivative ay maaaring mailipat sa kontraktwal na hiwalay mula sa kontrata, kung gayon ito ay hindi isang naka-embed na derivative.