Prinsipyo sa pagkilala sa kita

Ang prinsipyo ng pagkilala sa kita ay nagsasaad na ang isa ay dapat lamang magtala ng kita kapag ito ay nakuha, hindi kapag nakolekta ang nauugnay na cash. Halimbawa, ang isang serbisyo sa pag-aararo ng niyebe ay nakukumpleto ang pag-aararo ng paradahan ng isang kumpanya para sa karaniwang bayad na $ 100. Makikilala nito kaagad ang kita sa pagkumpleto ng pag-aararo, kahit na hindi nito inaasahan ang pagbabayad mula sa customer sa loob ng maraming linggo. Ang konseptong ito ay isinama sa accrual na batayan ng accounting.

Ang isang pagkakaiba-iba sa halimbawa ay kapag ang parehong serbisyo sa pag-aararo ng niyebe ay binabayaran ng $ 1,000 nang maaga upang mag-araro ng paradahan ng isang customer sa loob ng apat na buwan na panahon. Sa kasong ito, dapat kilalanin ng serbisyo ang isang pagtaas ng paunang bayad sa bawat isa sa apat na buwan na saklaw ng kasunduan, upang maipakita ang bilis ng kung saan kinikita ang pagbabayad.

Kung may pagdududa hinggil sa kung tatanggapin ang pagbabayad mula sa isang customer, dapat kilalanin ng nagbebenta ang isang allowance para sa mga nagdududa na account sa halagang inaasahan na ang customer ay tatalikod sa pagbabayad nito. Kung mayroong malaking pagdududa na kahit ano tatanggapin ang pagbabayad, kung gayon ang kumpanya ay hindi dapat makilala ang anumang kita hanggang sa matanggap ang isang pagbabayad.

Sa ilalim din ng accrual na batayan ng accounting, kung ang isang entity ay tumatanggap ng pagbabayad nang maaga mula sa isang customer, itinatala ng entity ang pagbabayad na ito bilang isang pananagutan, hindi bilang kita. Pagkatapos lamang nitong makumpleto ang lahat ng trabaho sa ilalim ng pag-aayos sa customer ay makikilala nito ang pagbabayad bilang kita.

Sa ilalim ng batayan ng cash ng accounting, dapat mong itala ang kita kapag natanggap ang isang pagbabayad na cash. Halimbawa, gamit ang parehong senaryo tulad ng nabanggit lamang, ang serbisyong pag-aararo ng niyebe ay hindi makikilala ang kita hanggang sa natanggap nito ang pagbabayad mula sa customer nito, kahit na maaaring ito ay isang bilang ng mga linggo matapos makumpleto ng serbisyo sa pag-aararo ang lahat ng trabaho.

Katulad na Mga Tuntunin

Ang prinsipyo ng pagkilala sa kita ay kilala rin bilang konsepto ng pagkilala sa kita.