Amortisasyon

Ang amortisasyon ay ang proseso ng karagdagang pagsingil ng gastos ng isang assets sa gastos sa inaasahang panahon ng paggamit nito, na inililipat ang assets mula sa sheet ng balanse sa pahayag ng kita. Mahalagang sinasalamin nito ang pagkonsumo ng isang hindi madaling unawain na asset sa kapaki-pakinabang nitong buhay. Karaniwang ginagamit ang amortization para sa unti-unting pagsulat ng gastos ng mga hindi madaling unawain na mga assets na mayroong isang tukoy na kapaki-pakinabang na buhay. Ang mga halimbawa ng hindi madaling unawain na mga assets ay mga patent, copyright, lisensya sa taxi, at mga trademark. Nalalapat din ang konsepto sa mga nasabing item tulad ng diskwento sa mga matatanggap na tala at ipinagpaliban na singil.

Ang konsepto ng amortisasyon ay ginagamit din sa pagpapautang, kung saan ang isang iskedyul ng amortisasyon ay naglalagay ng item sa panimulang balanse ng isang pautang, mas mababa ang interes at punong-guro na dapat bayaran para sa bawat panahon, at ang pagtatapos ng balanse sa utang. Ipinapakita ng iskedyul ng amortisasyon na ang isang mas malaking proporsyon ng mga pagbabayad ng pautang ay papunta sa pagbabayad ng interes nang maaga sa term ng utang, na may proporasyong ito na bumababa sa paglipas ng panahon habang ang mas marami pang pangunahing balanse ng utang ay nabayaran. Ang iskedyul na ito ay lubos na kapaki-pakinabang para sa maayos na pagtatala ng interes at pangunahing mga sangkap ng isang pagbabayad ng utang.

Accounting para sa Amortization

Ang entry sa journal upang maitala ang amortization para sa isang hindi madaling unawain na pag-aari ay: