Pagkakasundo ng cash

Ang isang pagsasaayos ng cash ay ang proseso ng pagpapatunay ng halaga ng cash sa isang cash register bilang pagsara ng negosyo. Maaari ring maganap ang pag-verify tuwing ang isang iba't ibang mga klerk ay pumalit sa isang cash register. Ang pamamaraan na susundan para sa pagsasaayos ng cash na ito ay ang mga sumusunod:

 1. Kumuha ng isang pang-araw-araw na form ng pagkakasundo kung saan idokumento ang pagsasaayos ng cash.

 2. Ilista sa form ang dami ng panimulang cash sa drawer ng salapi, na maaaring masira ng indibidwal na uri ng bayarin at barya.

 3. Isara ang cash register.

 4. Ilista sa pang-araw-araw na form ng pagkakasundo ang lahat ng nakolektang cash, na maaaring masira ng indibidwal na uri ng singil at barya.

 5. Gamit ang indibidwal na cash at mga resibo sa cash register, buod sa form ang halaga ng mga resibo sa pamamagitan ng cash, tseke, kupon, at mga credit card.

 6. Gamit ang cash register tape, buod sa form ang halaga ng kabuuang benta, walang bisa na benta, at pagbabalik ng benta upang makarating sa isang net figure na benta.

 7. Gamit ang cash register tape, ibuod sa form ang halaga ng mga resibo sa pamamagitan ng cash, tseke, kupon, at credit card.

 8. Paghambingin ang mga kabuuan sa form para sa cash, mga tseke, kupon, at mga resibo ng credit card na batay sa mga indibidwal na resibo at batay sa cash register.

 9. Pinagkasunduan ang mga pagkakaiba sa pagitan ng dalawang haligi.

 10. Lagdaan at lagyan ng petsa ang form, at isumite sa isang superbisor para sa pagsusuri.

 11. Sinusuri ng superbisor ang form sa pakikipagkasundo, pati na rin ang anumang mga paliwanag para sa mga pagkakaiba, at aprubahan ang form kung siya ay sumasang-ayon dito.

Ang isang sample ng bahagi ng pagkakasundo ng pang-araw-araw na form ng pagsasaayos ng cash ay ipinapakita sa ibaba.

Form ng Pakikipagkasundo sa Cash