Pag-account para sa mga gastos sa pagsisimula

Ang mga aktibidad sa pagsisimula ay ang mga aktibidad na kinakailangan upang ayusin ang isang bagong negosyo o magpakilala ng isang bagong produkto. Mahalaga, ang accounting para sa mga aktibidad sa pagsisimula ay gastos ang mga ito bilang natamo. Habang ang gabay ay sapat na simple, ang pangunahing isyu ay hindi ipalagay na ang iba pang mga gastos na katulad ng mga gastos sa pagsisimula ay dapat tratuhin sa parehong paraan. Sa gayon, dapat mong suriin ang iba pang mga elemento ng GAAP upang makahanap ng wastong paggamot sa iba pang mga gastos, tulad ng mga gastos sa pagkuha ng kostumer, mga gastos sa pagmumula sa utang, mga gastos sa pananaliksik at pag-unlad, at ang gastos ng mga panloob na binuo na mga assets. Sa ilang mga kaso, ang ibang mga gastos na ito ay maaaring mapakinabangan.

Halimbawa ng Accounting para sa Mga Gastos sa Pagsisimula

Ang Armadillo Industries ay magbubukas ng isang bagong subsidiary sa Argentina na maglalabas at magbebenta ng mga produktong nakasuot ng body body ng pulisya sa loob ng South America. Nakuha ni Armadillo ang mga sumusunod na gastos, na ang lahat ay napapailalim sa paggamot sa gastos sa pagsisimula:

  • Accounting at ligal na mga gastos sa pagsisimula

  • Mga gastos na nauugnay sa suweldo ng empleyado

  • Pagsasanay ng empleyado

  • Pag-aaral ng pagiging posible

  • Mga gastos sa pagrekrut

  • Halaga ng paglalakbay

Ang lahat ng mga gastos na ito ay dapat sisingilin sa gastos habang naganap.