Accounting ng Consignment

Pangkalahatang-ideya ng Consignment

Ang pagkakarga ay nangyayari kapag ang mga kalakal ay ipinapadala ng kanilang may-ari (ang consignor) sa isang ahente (ang consignee), na nangangako na ibenta ang mga kalakal. Ang consignor ay patuloy na nagmamay-ari ng mga kalakal hanggang maibenta, kaya't ang mga kalakal ay lilitaw bilang imbentaryo sa mga talaan ng accounting ng consignor, hindi ang consignee.

Consignment Accounting - Paunang Paglipat ng Mga Produkto

Kapag ang nagpapadala ay nagpapadala ng mga kalakal sa consignee, hindi na kailangang lumikha ng isang entry sa accounting na nauugnay sa pisikal na paggalaw ng mga kalakal. Kadalasan ay sapat ito upang maitala ang pagbabago sa lokasyon sa loob ng imbentaryo ng sistema ng pag-iingat ng imbentaryo. Bilang karagdagan, dapat isaalang-alang ng consignor ang mga sumusunod na aktibidad sa pagpapanatili:

  • Pana-panahong magpadala ng isang pahayag sa consignee, na nagsasaad ng imbentaryo na dapat na nasa lugar ng consignee. Maaaring gamitin ng consignee ang pahayag na ito upang magsagawa ng isang pana-panahong pagkakasundo ng aktwal na halaga sa kamay ng mga tala ng consignor.

  • Humiling mula sa consignee ng isang pahayag ng on-hand na imbentaryo sa pagtatapos ng bawat panahon ng accounting kapag ang consignor ay nagsasagawa ng isang pisikal na bilang ng imbentaryo. Isinasama ng consignor ang impormasyong ito sa mga tala ng imbentaryo nito upang makarating sa isang ganap na nagkakahalagang balanse ng imbentaryo ng pagtatapos.

  • Maaari ding maging kapaki-pakinabang na paminsan-minsan magsagawa ng pag-audit ng imbentaryo na iniulat ng consignee.

Mula sa pananaw ng consignee, hindi na kailangang itala ang consigned na imbentaryo, dahil pag-aari ito ng consignor. Maaari itong maging kapaki-pakinabang upang mapanatili ang isang hiwalay na tala ng lahat ng consigned na imbentaryo, para sa mga layunin ng pagkakasundo at seguro.

Accounting ng Consignment - Pagbebenta ng Mga Kalakal ng Consignee

Kapag ang nagbigay ng consignee sa kalaunan ay nagbebenta ng mga naka-consign na kalakal, binabayaran nito ang consignor ng isang naayos nang halagang pagbebenta. Itinatala ng consignor ang naayos na halagang ito sa isang debit to cash at isang credit sa mga benta. Nililinis din nito ang nauugnay na halaga ng imbentaryo mula sa mga talaan nito ng isang debit sa gastos ng mga kalakal na nabili at isang kredito sa imbentaryo. Ang isang kita o pagkawala sa transaksyon sa pagbebenta ay lilitaw mula sa dalawang mga entry na ito.

Nakasalalay sa pag-aayos sa consignee, ang consignor ay maaaring magbayad ng isang komisyon sa consignee para sa pagbebenta. Kung gayon, ito ay isang pag-debit sa gastos sa komisyon at isang kredito sa mga account na babayaran.

Mula sa pananaw ng consignee, ang isang transaksyon sa pagbebenta ay nagpapalitaw ng isang pagbabayad sa consignor para sa mga na-consign na kalakal na naibenta. Magkakaroon din ng isang transaksyon sa pagbebenta upang maitala ang pagbebenta ng mga kalakal sa ikatlong partido, na kung saan ay isang debit sa cash o mga account na matatanggap at isang kredito sa mga benta.