Hakbang pagkuha

Nangyayari ang isang hakbang na pagkuha kapag nakakuha ang kontrol ng entity ng kontrol sa isang entity na kung saan mayroon na itong hindi pagkontrol na interes. Ang sitwasyong ito ay maaaring lumitaw kapag ang huli ay makakakuha ng isang pagpipilian upang bilhin ang natitirang pagbabahagi ng isang negosyo na hindi nito pag-aari.