Mga serbisyo sa katiyakan

Ang mga serbisyo sa katiyakan ay ibinibigay ng isang independiyenteng third party upang mapatunayan na ang mga transaksyong pampinansyal o dokumento ay tama. Ang mga serbisyo sa katiyakan ay isang pangunahing aktibidad para sa mga sertipikadong pampublikong accountant, pangunahin sa pamamagitan ng kanilang mga aktibidad sa pag-audit. Ang nagreresultang mga opinyon sa pag-audit ay lubos na pinahahalagahan ng pamayanan ng pamumuhunan, dahil nagbibigay sila ng katiyakan na ang mga pahayag sa pananalapi ng isang entity ay medyo nagpapakita ng mga resulta sa pananalapi ng entity, posisyon sa pananalapi, at mga daloy ng cash.