Kalahok na pagbabadyet

Ang kalahok na pagbabadyet ay isang proseso kung saan ang mga taong naapektuhan ng isang badyet ay aktibong kasangkot sa proseso ng paglikha ng badyet. Ang pamamaraang pang-ilalim na ito sa pagbabadyet ay may kaugaliang lumikha ng mga badyet na higit na makakamit kaysa sa mga nangungunang mga badyet na ipinapataw sa isang kumpanya ng senior management, na may mas kaunting pakikilahok sa empleyado. Mas mabuti rin para sa moral, at may kaugaliang magresulta sa higit na pagsisikap ng mga empleyado upang makamit ang hinulaan nila sa badyet. Gayunpaman, ang isang pulos na pakikilahok na badyet ay hindi isinasaalang-alang ang mataas na antas na istratehikong pagsasaalang-alang, kaya kailangang ibigay ng pamamahala ang mga empleyado ng mga patnubay hinggil sa pangkalahatang direksyon ng kumpanya at kung paano ito nababagay sa kanilang mga indibidwal na departamento.

Kapag ang kalahok na pagbabadyet ay ginagamit sa buong isang samahan, ang mga paunang badyet ay gumagalaw sa pamamagitan ng hierarchy ng korporasyon, sinusuri at posibleng binago ng mga tagapamahala na nasa gitna ng antas. Kapag naipon sa isang solong badyet ng panginoon, maaaring maging maliwanag na ang mga isinumite na badyet ay hindi gagana nang magkasama, kung saan ang kaso ay ibabalik sa mga nagmula para sa isa pang pag-ulit, karaniwang may mga alituntunin na binabanggit kung ano ang hinahanap ng senior management.

Dahil sa mas malaking bilang ng mga empleyado na kasangkot sa kalahok na pagbabadyet, mas matagal itong tumatagal upang lumikha ng isang badyet kaysa sa kaso sa isang pinakamataas na badyet na nilikha ng isang mas maliit na bilang ng mga tao. Ang gastos sa paggawa na nauugnay sa paglikha ng naturang badyet ay medyo mataas din.

Ang isa pang problema sa kalahok na pagbabadyet ay na, dahil ang mga tao na nagmula sa badyet ay ang mga din na ang pagganap ay ihahambing dito, mayroong isang ugali para sa mga kalahok na gumamit ng isang konserbatibong badyet na may dagdag na padding ng gastos, upang matiyak na makatitiyak nilang makamit ang kung ano ang hinulaan nila sa badyet. Ang ugali na ito ay mas malinaw kung ang mga empleyado ay binabayaran ng mga bonus batay sa kanilang pagganap laban sa badyet. Ang problemang mabagal sa badyet na ito ay maaaring mapagaan sa pamamagitan ng pagpapataw ng isang pagsusuri sa badyet ng mga kasapi ng pamamahala na malamang na malaman kung kailan nai-pad na ang mga badyet, at pinapayagan na gumawa ng mga pagsasaayos dito kung kinakailangan. Sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa diskarteng ito na maiuugnay ang mga layunin sa isang badyet.