Advance mula sa customer

Ang advance mula sa customer ay isang account ng pananagutan, kung saan nakaimbak ang lahat ng mga pagbabayad mula sa mga customer para sa mga kalakal o serbisyo na hindi pa naihatid. Kapag naihatid na ang mga nauugnay na kalakal o serbisyo, ang halaga sa account na ito ay inilipat sa isang account sa kita. Ang advance mula sa account ng customer ay karaniwang itinuturing na isang panandaliang account ng pananagutan, dahil ang mga halaga na nakaimbak sa ito ay karaniwang naayos sa loob ng 12 buwan.