Mababawas pansamantalang pagkakaiba

Ang isang maibabawas na pansamantalang pagkakaiba ay isang pansamantalang pagkakaiba na magbubunga ng mga halaga na maaaring maibawas sa hinaharap kapag tumutukoy sa buwis na kita o pagkawala. Ang isang pansamantalang pagkakaiba ay ang pagkakaiba sa pagitan ng pagdadala ng halaga ng isang pag-aari o pananagutan sa sheet ng balanse at base sa buwis. Ang isang ipinagpaliban na asset ng buwis ay kinikilala para sa lahat ng maaaring maibawas pansamantalang pagkakaiba kung ito ay maaaring magkaroon ng isang maaaring mapamuwisang kita na mapupunan laban sa mababawas na pagkakaiba.