Kasalukuyang halaga

Ang kasalukuyang halaga ay ang kasalukuyang halaga ng cash na matatanggap sa hinaharap na may isa o higit pang mga pagbabayad, na na-diskwento sa isang rate ng interes sa merkado. Ang kasalukuyang halaga ng mga cash flow sa hinaharap ay palaging mas mababa sa parehong halaga ng mga daloy ng hinaharap na cash, dahil maaari mong agad na mamuhunan ng cash na natanggap ngayon, sa gayon makamit ang isang mas malaking pagbalik kaysa sa isang pangako na makakatanggap ng cash sa hinaharap.

Ang konsepto ng kasalukuyang halaga ay kritikal sa maraming mga aplikasyon sa pananalapi, tulad ng pagpapahalaga sa mga obligasyon sa pensiyon, mga desisyon na mamuhunan sa mga nakapirming assets, at kung bibili ng isang uri ng pamumuhunan sa isa pa. Sa huling kaso, ang kasalukuyang halaga ay nagbibigay ng isang karaniwang batayan para sa paghahambing ng iba't ibang uri ng pamumuhunan.

Ang isang mahalagang bahagi ng kasalukuyang pagkalkula ng halaga ay ang rate ng interes na gagamitin para sa mga layunin sa pagbawas. Habang ang rate ng interes ng merkado ay ang pinaka teoretikal na tama, maaari rin itong maiakma pataas o pababa upang maisip ang napansin na panganib ng napapailalim na cash flow. Halimbawa, kung ang cash flow ay napansin na lubos na may problema, ang isang mas mataas na rate ng diskwento ay maaaring matuwid, na magreresulta sa isang mas maliit na kasalukuyang halaga.

Ang konsepto ng kasalukuyang halaga ay lalong mahalaga sa mga hyperinflationary na ekonomiya, kung saan ang halaga ng pera ay mabilis na bumababa na ang mga cash flow sa hinaharap ay walang halaga sa lahat. Ang paggamit ng kasalukuyang halaga ay nililinaw ang epektong ito.