Mga gastos sa ahensya

Ang mga gastos sa ahensya ay ang mga gastos na nauugnay sa mga pagkakaiba sa pagitan ng mga hangarin ng isang ahente at isang punong-guro, kung saan ang punong-guro ay walang kumpletong kontrol sa sitwasyon. Halimbawa, ang mga shareholder ay maaaring magdagdag ng kita sa bawat pagbabahagi sa pamamagitan ng pagtuon sa paggupit ng gastos, habang ang mga tagapamahala ay mas may hangarin sa paggastos ng pera upang madagdagan ang kanilang mga pakinabang. Ang isa pang ugnayan na maaaring magresulta sa mga gastos sa ahensya ay sa pagitan ng mga nahalal na pulitiko at botante, kung saan maaaring gumawa ng mga pagkilos ang mga pulitiko na makakasama sa interes ng mga botante.

Ang mga pagkakaiba sa pananaw na ito ay maaaring humantong sa malaking karagdagang mga gastos o pagkawala ng halaga. Halimbawa, kapag ang mga tagapamahala ng isang kumpanya ay kumuha ng negosyo sa isang direksyon na hindi sang-ayon sa mga shareholder, ang mga shareholder ay mas malamang na ibenta ang kanilang mga pagbabahagi sa negosyo, na binabawasan ang halaga ng merkado ng mga pagbabahagi. Ang pagtanggi sa halaga na ito ay isang gastos sa ahensya.