Pinagpaliban na allowance sa pagpapahalaga sa buwis ng asset

Ang isang ipinagpaliban na asset ng buwis ay isang pagbabawas sa buwis na ang pagkilala ay naantala dahil sa maibabawas pansamantalang pagkakaiba at dalhin. Maaari itong magresulta sa isang pagbabago sa mga buwis na babayaran o maibabalik sa mga susunod na panahon.

Ang isang negosyo ay dapat lumikha ng isang allowance sa pagpapahalaga para sa isang ipinagpaliban na asset ng buwis kung mayroong higit sa 50% na posibilidad na hindi mapagtanto ng kumpanya ang ilang bahagi ng pag-aari. Anumang mga pagbabago sa allowance na ito ay maitatala sa loob ng kita mula sa patuloy na pagpapatakbo sa pahayag ng kita. Ang pangangailangan para sa isang allowance sa pagpapahalaga ay malamang na kung ang isang negosyo ay may kasaysayan ng pagpapaalam sa iba't ibang mga dalhin na mawawalan ng bisa na hindi nagamit, o inaasahan nitong magkaroon ng pagkalugi sa susunod na ilang taon.

Ang halaga ng allowance na ito ay dapat na pana-panahong masuri muli. Maaaring kailanganin na baguhin ang allowance batay sa mga batas sa buwis na naghihigpit sa hinaharap na paggamit ng maibabawas pansamantalang pagkakaiba.

Ang epekto sa buwis ng anumang allowance sa pagpapahalaga na ginamit upang mabawi ang ipinagpaliban na asset ng buwis ay maaari ring makaapekto sa tinatayang taunang mabisang rate ng buwis.

Halimbawa ng isang Deferred Tax Asset Valuation Allowance

Ang Spastic Corporation ay lumikha ng $ 100,000 ng mga ipinagpaliban na assets ng buwis sa pamamagitan ng masigasig na pagbuo ng pagkalugi sa nakaraang limang taon. Batay sa hindi magandang kompetisyon ng kumpetisyon, naniniwala ang pamamahala na mas malaki ang posibilidad kaysa sa hindi magkakaroon ng hindi sapat na kita (kung mayroon man) laban sa mga ipinagpaliban na assets ng buwis ay maaaring mapunan. Alinsunod dito, kinikilala ng Spastic ang isang allowance sa pagpapahalaga sa halagang $ 100,000 na ganap na nai-offset ang mga ipinagpaliban na assets ng buwis.