Compound journal entry

Ang pagpasok ng compound journal ay isang entry sa accounting kung saan mayroong higit sa isang debit, higit sa isang kredito, o higit sa isa sa parehong mga debit at credit. Mahalaga ito ay isang kumbinasyon ng maraming mga simpleng entry sa journal; sila ay pinagsama para sa alinman sa mga kadahilanang ito:

 • Ito ay mas mahusay mula sa isang pananaw sa bookkeeping upang pagsamahin ang napapailalim na mga transaksyon sa negosyo sa isang solong pagpasok. Ang mga halimbawa ng pagsasama-sama na maaaring may kasamang mga entry sa compound ng journal ay:

  • Ang pamumura para sa maraming klase ng mga nakapirming assets

  • Ang mga Accrual para sa maraming paghahatid ng tagapagtustos sa pagtatapos ng buwan kung saan wala pang natanggap na mga invoice

  • Mga Accrual para sa hindi nabayarang sahod ng maraming empleyado sa katapusan ng buwan

 • Ang lahat ng mga debit at kredito ay nauugnay sa isang solong kaganapan sa accounting. Ang mga halimbawa ng mga kaganapan sa accounting na madalas na nagsasangkot ng mga entry sa compound ng journal ay:

  • Itala ang lahat ng mga pagbabayad at pagbabawas na nauugnay sa isang payroll

  • Itala ang natanggap na account at mga buwis sa pagbebenta na nauugnay sa isang invoice ng customer

  • Itala ang maraming mga item sa linya sa isang invoice ng tagapagtustos na nauugnay sa iba't ibang mga gastos

  • Itala ang lahat ng mga pagbawas sa bangko na nauugnay sa isang pagkakasundo sa bangko

Ang isang halimbawa ng pagpasok ng compound journal ay isang pagpasok sa payroll, kung saan may debit sa gastos sa suweldo, isa pang debit sa gastos sa mga buwis sa payroll, at mga kredito sa cash at iba't ibang mga deduction account.

Ang mga karaniwang template ng entry sa journal ay regular na itinatayo para sa mga entry ng compound ng journal, nang sa gayon ay maaari silang palaging mabuo sa bawat panahon ng pag-uulat.

Maaaring mahirap maintindihan ang dahilan para sa isang entry ng compound ng journal pagkatapos ng katotohanan, kaya siguraduhing idokumento ang bawat isa nang lubusan hangga't maaari, at ilakip ang dokumentasyon sa isang kopya ng journal entry.