Ulat ng audit

Ang isang ulat sa pag-audit ay isang nakasulat na opinyon ng isang auditor patungkol sa mga pahayag sa pananalapi ng isang nilalang. Ang ulat ay nakasulat sa isang karaniwang format, tulad ng utos ng pangkalahatang tinatanggap na mga pamantayan sa pag-audit (GAAS). Kinakailangan o pinapayagan ng GAAS ang ilang mga pagkakaiba-iba sa ulat, nakasalalay sa mga kalagayan ng gawaing pag-audit kung saan nakikipag-ugnayan ang auditor. Maaaring gamitin ang mga sumusunod na pagkakaiba-iba ng ulat:

  • Ang isang malinis na opinyon, kung ang mga pahayag sa pananalapi ay isang patas na representasyon ng posisyon sa pananalapi ng isang nilalang, na malaya sa mga maling maling pahayag. Kilala rin ito bilang isang hindi kwalipikadong opinyon.

  • Isang kwalipikadong opinyon, kung mayroong anumang mga limitasyon sa saklaw na ipinataw sa gawa ng auditor.

  • Isang masamang opinyon, kung ang mga pahayag sa pananalapi ay mali ang pagkakamali.

  • Isang disclaimer ng opinyon, na maaaring ma-trigger ng maraming mga sitwasyon. Halimbawa, ang auditor ay maaaring hindi independiyente, o mayroong isyu tungkol sa pagpunta alalahanin sa auditee.

Naglalaman ang karaniwang ulat ng pag-audit ng tatlong talata, na sumasakop sa mga sumusunod na paksa:

  1. Ang mga responsibilidad ng awditor at pamamahala ng entity.

  2. Ang saklaw ng pag-audit.

  3. Ang opinyon ng tagasuri ng mga pahayag sa pananalapi ng entity.

Isang ulat ng pag-audit ang inilabas sa gumagamit ng mga pahayag sa pananalapi ng isang entity. Maaaring umasa ang gumagamit sa ulat bilang katibayan na ang isang may kaalamang third party ay nag-imbestiga at nagbigay ng isang opinyon sa mga pahayag sa pananalapi. Ang isang ulat sa pag-audit na naglalaman ng isang malinis na opinyon ay kinakailangan ng maraming nagpapahiram bago sila mangutang ng mga pondo sa isang negosyo. Kinakailangan din para sa isang entidad na hawak ng publiko na ilakip ang nauugnay na ulat sa pag-audit sa mga pahayag sa pananalapi nito bago i-file ang mga ito sa Securities and Exchange Commission.