Kahulugan ng halaga ng mukha

Ang halaga ng mukha ay ang halagang nakasaad sa mukha ng isang instrumento sa pananalapi. Karaniwang nalalapat ang termino sa halagang nakasaad sa isang sertipiko ng bono, kung saan obligadong magbayad ang nagbigay kapag ang matanda ng bono. Ang halaga ng mukha na ito ay karaniwang itinatakda sa $ 1,000. Ang isang bono ay maaaring ibenta sa isang diskwento o premium sa halaga ng mukha nito, depende sa rate ng interes na nais makamit ng isang namumuhunan. Sa gayon, ang pagbabayad ng mas mababa sa halaga ng mukha ay nagreresulta sa isang mas mataas na mabisang rate ng interes, habang ang pagbabayad ng higit sa halaga ng mukha ay nagreresulta sa isang nabawasang mabisang rate ng interes.

Ang halagang binayaran sa isang patakaran sa seguro sa buhay (tulad ng $ 100,000 sa pagkamatay ng taong pinangalanan sa patakaran) ay tinatawag ding halaga ng mukha, sapagkat nakasaad sa unang pahina (o "mukha") ng dokumentasyon ng patakaran.

Ang halaga ng mukha ay maaari ring mag-refer sa halagang nakasaad sa isang barya o perang papel.