Naayos ang kita sa net

Ang naayos na netong kita ay ang naiulat na kita o pagkawala ng isang negosyo, binago ng isang potensyal na tagakuha upang makarating sa netong kita na maaaring asahan ng tagakuha kung bibilhin nito ang negosyo. Ang konseptong ito ay ginagamit upang makakuha ng isang presyo ng pagbili upang maalok ang mga may-ari ng negosyo. Mayroong isang bilang ng mga posibleng pagsasaayos sa net na kita, na kasama ang mga sumusunod:

  • Karagdagang gastos sa pagpapanatili. Kung napabayaan ng kasalukuyang mga nagmamay-ari ang pangangalaga ng mga assets ng kumpanya, dapat gumastos ng labis ang bagong may-ari upang makapagbigay ng sapat na pagpapanatili.

  • Mga pagsasaayos ng kabayaran. Ang kasalukuyang mga nagmamay-ari ay maaaring may labis na bayad o underpaid na kanilang mga sarili na may kaugnayan sa merkado; kung gayon, ayusin ang netong kita upang maipakita ang isang mas naaangkop na antas ng kabayaran. Maaaring hindi na kailangan ng mga posisyon ng may-ari, kung saan ang kaugnay na kabayaran ay maaaring maidagdag pabalik sa netong kita.

  • Gastos sa interes. Ang mga bagong may-ari ay maaaring bayaran ang lahat ng mga umiiral na utang na hawak ng kumpanya, kung saan ang kaugnay na gastos sa interes ay maaaring idagdag pabalik sa netong kita.

  • Personal na gastos. Kung ang kasalukuyang mga may-ari ay naniningil ng mga personal na gastos sa pamamagitan ng kumpanya, idagdag ang mga halagang ito pabalik sa netong kita. Maaaring isama ang lahat ng mga benepisyo at pagbabayad ng pensiyon na ginawa sa ngalan ng mga may-ari.

  • Mga pagsasaayos ng kita. Ang mga kakumpitensya ay maaaring asahan na makipag-ugnay sa mga customer ng kumpanya sa lalong madaling ianunsyo ang isang acquisition, upang subukang hilahin ang ilang mga customer. Maaari itong mag-trigger ng isang pababang pagsasaayos sa net na kita.