Bayad na naipon na nabayaran

Ang naipon na mga gastos na mababayaran ay ang mga obligasyong naipon ng isang negosyo, kung saan wala pang mga invoice na natanggap mula sa mga tagapagtustos. Ang isang naipon na gastos na nabayaran ay naitala na may isang pabalik-balik na entry sa journal, na (tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan) na awtomatikong nababalik sa sumusunod na panahon ng pag-uulat. Sa pamamagitan ng pagtatala ng gastos sa paraang ito, pinapabilis ng isang negosyo ang pagkilala sa gastos sa kasalukuyang panahon. Ang mga babayaran na ito ay itinuturing na mga panandaliang pananagutan, at lilitaw sa ilalim ng pag-uuri na iyon sa sheet ng balanse.

Halimbawa, ang isang janitorial firm ay maaaring magbigay ng mga serbisyo sa paglilinis sa isang kumpanya, ngunit hindi naglalabas ng isang buwanang invoice sa kumpanya bago isara ng tagapamahala ng kumpanya ang mga libro para sa buwan; alinsunod dito, ang Controller ay nakakakuha ng gastos sa pag-asa sa pagtanggap ng invoice sa ibang araw. Bilang isa pang halimbawa, ang mga kalakal ay natatanggap sa buwan at naitala sa tala ng pagtanggap ng isang kumpanya, ngunit walang invoice ng tagatustos na dumating sa pagtatapos ng buwan; sa kasong ito, tinatantiya ng tagontrol ang halaga ng invoice batay sa dami na natanggap, at nagtatala ng naipon na gastos.

Ang naipong gastos ay maaaring hindi maitala kung ang mga ito ay napakaliit upang magkaroon ng materyal na epekto sa mga resulta sa pananalapi ng isang negosyo. Ang pag-iwas sa hindi materyal na naipon na gastos ay maaaring mabawasan nang malaki ang dami ng kinakailangang trabaho upang isara ang mga libro. Ito ay nagagawa sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang pormal na patakaran ng kumpanya na nagtatakda ng isang hangganan sa pera sa ibaba kung aling mga gastos ang hindi maipon.

Ang naipon na mga gastos na babayaran ay hindi kinikilala sa isang negosyo na nagpapatakbo sa ilalim ng batayan ng cash ng accounting, dahil kinikilala lamang ng mga entity na ito ang mga gastos kapag binabayaran ang cash sa mga supplier. Ang batayan ng cash ng accounting ay may kaugaliang maantala ang pagkilala sa mga gastos sa mga susunod na yugto ng pag-uulat.