Paunang bayad sa pag-upa sa pag-upa

Pangkalahatang-ideya ng Prepaid Rent Accounting

Ang paunang bayad na upa ay binabayaran nang upa bago ang panahon ng pag-upa kung saan nauugnay ito, kaya dapat na itala ng nangungupahan sa balanse nito ang halaga ng nabayarang upa na hindi pa nagamit.

Karaniwang binabayaran nang maaga ang upa, na dapat bayaran sa unang araw ng buwan na iyon na saklaw ng bayad sa renta. Karaniwang nagpapadala ang may-ari ng isang invoice ng ilang linggo nang maaga, kaya ang nangungupahan ay naglalabas ng isang pagbabayad ng tseke sa pagtatapos ng naunang buwan upang maipadala ito sa may-ari at dumating ito sa takdang araw. Nagpapakita ito ng isang problema para sa nangungupahan, dahil ang pagbabayad ay lilitaw sa kanyang pahayag ng kita bilang gastos sa renta sa panahon kung saan naipasok ang invoice sa accounting software - gayunpaman, dahil naitala ang pagbabayad at ang tseke ay binawasan sa buwan. dati pa ang panahon kung saan nauugnay ang pagbabayad, ito ay talagang prepaid na renta.

Halimbawa ng Prepaid Rent Accounting

Ang tamang paraan upang mag-account para sa prepaid rent ay upang itala ang paunang pagbabayad sa prepaid assets (o prepaid rent) account, gamit ang entry na ito: