Net ng pamumura

Ang net ng pamumura ay tumutukoy sa naiulat na halaga ng isang nasasalat na nakapirming pag-aari, hindi kasama ang lahat ng naipon na pamumura na sisingilin laban dito. Ang impormasyong ito ay maaaring maiulat nang hiwalay sa sheet ng balanse ng isang negosyo, kung saan ang pinagsamang halaga ng mga nakapirming mga assets bago ang pamumura ay nakasaad sa isang linya ng item, na sinusundan ng naipon na pamumura, na may isang pangatlong item sa linya na pinagsasama ang dalawa sa isang "net ng pamumura ”Line item.