Account sa paglalaan

Ang isang account sa paglalaan ay ginagamit ng isang gobyerno upang maiimbak ang mga pondong inilalaan sa isang ahensya o proyekto. Kapag ginamit ang mga pondo para sa itinalagang layunin, ang halagang nakasaad sa account na ito ay nabawasan. Kung ang mga pondong nakaimbak sa isang account sa paglalaan ay hindi nagamit hanggang sa katapusan ng isang panahon ng badyet, ang mga pondo ay karaniwang inilaan sa ibang lugar.