Diskarte sa pag-audit

Ang isang diskarte sa pag-audit ay nagtatakda ng direksyon, tiyempo, at saklaw ng isang pag-audit. Pagkatapos ay ginamit ang diskarte bilang isang patnubay kapag bumubuo ng isang plano sa pag-audit. Karaniwang may kasamang isang pahayag ang dokumento ng diskarte ng mga pangunahing desisyon na kinakailangan upang maayos na planuhin ang pag-audit. Ang diskarte sa pag-audit ay batay sa mga sumusunod na pagsasaalang-alang:

  • Ang mga katangian ng pakikipag-ugnayan

  • Mga layunin sa pag-uulat

  • Oras ng pag-audit

  • Kalikasan ng mga komunikasyon

  • Mahahalagang kadahilanan sa pagdidirekta ng mga pagsisikap ng koponan ng pakikipag-ugnayan

  • Ang mga resulta ng paunang mga aktibidad ng pakikipag-ugnayan

  • Ang kaalamang nakuha sa iba pang mga pakikipag-ugnayan

  • Ang likas na katangian, tiyempo, at lawak ng mga mapagkukunan na magagamit para sa pakikipag-ugnayan

Ang diskarte sa pag-audit ay maaaring maging maikli para sa pag-audit ng isang mas maliit na entity, marahil sa anyo ng isang maikling memo. Kung may mga hindi inaasahang pagbabago sa mga kundisyon o ang kinalabasan ng mga pamamaraan ng pag-audit, maaaring kinakailangan na baguhin ang diskarte sa pag-audit. Kung mayroong isang pagbabago, ang mga dahilan para sa pagbabago ay dapat sabihin sa kasamang dokumentasyon.

Ang plano sa pag-audit ay mas detalyado kaysa sa dokumento ng diskarte, dahil ang plano ay nagsasaad ng likas na katangian, tiyempo, at lawak ng mga tukoy na pamamaraan ng pag-audit na isasagawa ng koponan ng pag-audit.