Pagtukoy sa ulat ng pagganap

Ang isang ulat sa pagganap ay tumutugon sa kinalabasan ng isang aktibidad o gawain ng isang indibidwal. Maaaring ihambing ng ulat ang tunay na mga kinalabasan sa isang badyet o pamantayan, pati na rin ang pagkakaiba-iba sa pagitan ng dalawang numero. Ang tatanggap ng isang ulat sa pagganap ay inaasahang gumawa ng aksyon kapag mayroong isang hindi kanais-nais na pagkakaiba-iba. Ang mga halimbawa ng mga ulat sa pagganap ay:

  • Ang isang empleyado ay tumatanggap ng isang taunang ulat sa pagganap, na nagdedetalye sa kanyang mga aktibidad kumpara sa kanyang orihinal na plano sa pagkilos.

  • Ang isang tagapamahala ng proyekto ay nakatanggap ng isang pana-panahong ulat sa pagganap, na binabanggit ang gastos at labis na oras sa pinakabagong milyahe ng proyekto.

  • Nag-isyu ang isang pamahalaang lungsod ng taunang ulat sa pagganap, na ipinapakita ang mga serbisyong ipinagkakaloob ng bawat isa sa iba't ibang mga kagawaran ng lungsod.

Ang isang pangunahing bahagi ng isang ulat sa pagganap ay ang baseline na kung saan kinakalkula ang mga pagkakaiba-iba. Kung ang baseline ay hindi makatuwiran, kung gayon ang anumang mga kinalabasan na nagmula rito ay hindi wasto.