Paano mag-account para sa mga hindi nabayarang sahod

Ang hindi bayad na sahod ay ang mga kita ng mga empleyado na hindi pa nababayaran ng employer. Ang mga sahod na ito ay isinasaalang-alang lamang kung mananatili silang walang bayad sa pagtatapos ng isang panahon ng pag-uulat. Kung gayon, dapat silang maitala sa ilalim ng accrual na batayan ng accounting upang ang buong halaga ng gastos sa kompensasyon ay kinikilala sa panahon ng pag-uulat. Ang isang pagpasok sa accrual ay hindi kinakailangan kung ang halaga ng hindi bayad na sahod ay hindi mahalaga; sa kasong ito, ang gastos ay naitala kung ang bayad ay nabayaran.

Upang maitala ang hindi bayad na sahod, makaipon ng bilang ng mga oras na nagtrabaho ng mga empleyado para sa panahon pagkatapos ng huling panahon ng pagbabayad at sa pagtatapos ng panahon ng pag-uulat. I-multiply ang mga oras na ito na nagtrabaho sa pamamagitan ng rate ng sahod para sa bawat empleyado upang makakuha ng kabuuang bayad. Maaaring kailanganin din upang makakuha ng bayad sa obertaym, mga pagkakaiba sa paglilipat, at bayad sa rate ng piraso, kung ang mga ganitong uri ng gastos sa kabayaran ay natamo din ng employer. Pagkatapos ay i-multiply ang kabuuang bayad ng lahat ng naaangkop na mga rate ng buwis, tulad ng seguridad sa lipunan, Medicare, at mga buwis sa kawalan ng trabaho. Magkaroon ng kamalayan na ang ilan sa mga buwis na ito ay nakakulong, at sa gayon ay maaaring hindi mailapat sa sandaling ang isang empleyado ay umabot sa isang tiyak na halaga ng taunang bayad. Pagkatapos ay lumikha ng isang pabaligtad na entry sa journal na singilin ang mga gastos na ito sa gastos sa pasahod at gastos sa buwis sa payroll, na may offsetting na mga kredito sa naipon na nabayarang account na dapat bayaran. Ang naipong sahod na babayaran ay nauri bilang isang kasalukuyang pananagutan, at naiulat sa loob ng pag-uuri na iyon sa sheet ng balanse. Sa sumusunod na panahon ng accounting, awtomatikong babaligtad ang entry.

Kaya, ang accounting para sa hindi nabayarang sahod ay sumusunod sa mga hakbang na ito:

  1. Naipon ang mga oras na nagtrabaho.

  2. Pag-multiply ng naipong oras sa pamamagitan ng naaangkop na mga rate ng sahod upang makarating sa kabuuang bayad.

  3. I-multiply ang kabuuang bayad sa mga naaangkop na mga rate ng buwis.

  4. Lumikha ng isang pabaliktad na entry sa journal upang maitala ang mga halagang ito.

Gayundin, kung ang halaga ay materyal, maaaring magkaroon ng katuturan na makaipon ng gastos para sa anumang kaugnay na mga benepisyo. Halimbawa, kung ang mga empleyado ay nagkakaroon ng mga halaga na pinigil mula sa kanilang bayad para sa isang 401k na plano sa pagreretiro at ang kumpanya ay tumutugma sa mga kontribusyon ng empleyado, isaalang-alang ang pag-ipon sa tugma ng employer na ito bilang bahagi ng accounting para sa hindi nabayarang sahod.

Sa kabaligtaran, walang accounting para sa mga hindi nabayarang sahod sa ilalim ng batayan ng cash ng accounting. Ang sahod ay naitala lamang sa ilalim ng batayan ng cash kapag binabayaran ang cash sa mga empleyado. Nangangahulugan ito na maaaring mayroong isang pagkakaiba sa pagitan ng halaga ng gastos na iniulat ng isang employer ng batayan sa cash at ang aktwal na halaga ng gastos na natamo sa loob ng isang panahon ng pag-uulat.