Kahulugan ng stock ng pautang

Ang stock ng pautang ay pagbabahagi sa isang negosyo na na-pledge bilang collateral para sa isang utang. Ang ganitong uri ng collateral ay pinakamahalaga para sa isang nagpapahiram kapag ang pagbabahagi ay ibinebenta sa publiko sa isang stock exchange at hindi pinaghihigpitan, upang ang mga pagbabahagi ay madaling ibenta para sa cash. Ang pag-aayos na ito ay hindi gaanong ginagamit kapag ang isang negosyo ay pribadong gaganapin, dahil hindi madaling ibenta ng nagpapahiram ang mga pagbabahagi.

Maaaring hingin ng nagpapahiram na panatilihin nito ang pisikal na kontrol ng mga pagbabahagi sa tagal ng utang, at ibabalik ang mga pagbabahagi sa kanilang may-ari sa sandaling mabayaran ang utang. Kung ang mga nanghihiram ng default sa utang, ang nagpahiram pagkatapos ay mapanatili ang pagbabahagi.

Ang stock ng pautang ay maaaring maging isang problema mula sa isang pananaw sa pagkontrol ng korporasyon, dahil ang isang default na pautang ay nangangahulugan na ang nagpapahiram ay nakakakuha ng mga pagbabahagi, at samakatuwid ang nauugnay na porsyento ng pagmamay-ari sa negosyo, kasama ang lahat ng nauugnay na mga karapatan sa pagboto. Maaari itong maging isang partikular na problema kapag ang nagpahiram ay pumasok sa utang na may hangaring kontrolin ang nanghihiram.

Ang isang pag-aayos ng stock ng utang ay maaaring mapanganib para sa nagpapahiram, dahil ang halaga ng merkado ng mga pagbabahagi na ginagamit bilang collateral ay maaaring tanggihan. Kapag nangyari ito, ang collateral ay maaaring hindi sapat upang magbigay ng kumpletong saklaw para sa natitirang balanse sa utang. Kung ang isang bahagi ng punong-guro ng utang ay binabayaran sa isang patuloy na batayan, ito ay mas mababa sa isang problema, dahil ang balanse ng utang ay tatanggi sa paglipas ng panahon. Kung ang utang ay binabayaran nang paitaas, maaaring mayroong isang sugnay sa kasunduan sa pagpapahiram kung saan ang ilang bahagi ng pagbabahagi ay naibalik sa borrower bago matapos ang pag-aayos ng pagpapautang.