Kapital na labis sa par

Ang kabisera na higit sa par ay ang halagang binabayaran ng mga namumuhunan sa isang kumpanya para sa stock nito, na higit sa par na halaga ng stock. Ang halaga ng par ay ang ligal na kapital bawat bahagi, at karaniwang naka-print sa mukha ng sertipiko ng stock. Dahil ang halaga ng par ay karaniwang isang napakaliit na halaga bawat bahagi, tulad ng $ 0.01, ang karamihan sa halagang binabayaran ng mga namumuhunan ay karaniwang inuri bilang kapital na higit sa par. Pinapayagan ng ilang mga estado ang pagbibigay ng stock na walang halaga sa par. Sa mga kasong ito, ang kapital na higit sa par ay ang buong halaga na binayaran ng mga namumuhunan sa isang kumpanya para sa stock nito.

Kapag ang mga stock trade sa mga namumuhunan (tulad ng isang stock exchange) walang pagbabayad sa naglalabas na nilalang, kaya walang pagbabago sa dami ng kapital na naitala ng nagbigay.

Ang halaga ng kapital na higit sa par ay naitala sa karagdagang bayad na kabayarang account, at may balanse sa kredito. Halimbawa, kung ang Kompanya ng ABC ay nagbebenta ng 100,000 pagbabahagi ng karaniwang stock nito sa halagang $ 5 bawat bahagi, at ang par na halaga ng bawat pagbabahagi ay $ 0.01, kung gayon ang halaga ng kapital na higit sa par ay $ 499,000 (100,000 pagbabahagi x $ 4.99 / share), at ay naitala tulad ng sumusunod: