Pinaghihigpitan cash

Ang pinaghihigpitang salapi ay isang pagtatalaga na inilalagay sa isang tiyak na halaga ng cash, na inilaan upang mapanatili ang mga pondong iyon mula sa gagamitin para sa pangkalahatang mga aktibidad sa pagpapatakbo. Sa halip, ang itinalagang mga pondo ay nakalaan para sa isang tukoy na layunin, tulad ng pagbabayad para sa isang itinayong assets, isang pagbabayad ng dividend, isang pagbabayad sa bono, o isang inaasahang pagbabayad na nagreresulta mula sa isang demanda.

Ang halaga ng anumang mga paghihigpit sa salapi at ang mga dahilan para sa mga ito ay nakalagay alinman sa mga pampinansyal na pahayag ng isang samahan, o sa mga kasamang mga talababa. Kung ang mga pinaghihigpitan na pondo ay gagamitin sa loob ng isang taon, ang mga ito ay naiuri bilang kasalukuyang mga assets. Kung hindi man, naiuri sila bilang mga pangmatagalang assets.