Gastos sa buwis

Ang gastos sa buwis ay isang halagang inutang sa isang nilalang ng gobyerno ng isang indibidwal o entity ng negosyo, batay sa paglalapat ng isang rate ng buwis sa ilang yunit ng aktibidad na pang-ekonomiya. Ang gastos na ito ay ginagamit upang pondohan ang entity ng gobyerno. Ang mga halimbawa ng mga buwis na maaaring kasama ang gastos sa buwis ay:

  • Buwis sa kita, na naglalapat ng isang rate ng buwis sa kita na kinita.
  • Buwis sa kawalan ng trabaho, na naglalapat ng isang rate ng buwis sa sahod ng empleyado.
  • Gumamit ng buwis, kung saan ang mansanas ay isang rate ng buwis sa pagbebenta sa mga item na binili ng isang negosyo, at kung saan hindi pa nababayaran ang isang buwis sa pagbebenta.
  • Head tax, na naglalapat ng isang halaga ng buwis sa bilang ng mga indibidwal na nagtatrabaho ng isang negosyo na nagtatrabaho sa loob ng isang nasasakupan ng gobyerno.

Ang gastos sa buwis ay hindi pareho sa pananagutan sa buwis. Ang pananagutan sa buwis ay ang halaga ng mga buwis na inutang na hindi pa nababayaran. Ang isang pananagutan sa buwis ay maaari ring magsama ng mga buwis na nakolekta ng isang negosyo sa ngalan ng isang gobyerno, at maipadala sa gobyerno na iyon. Ang isang halimbawa ng huling kaso na ito ay ang mga buwis sa pagbebenta, na kinokolekta ng isang negosyo mula sa mga customer nito at pagkatapos ay ipinadala sa isang entidad ng gobyerno. Ang mga buwis sa pagbebenta ay naitala bilang isang gastos sa buwis ng mamimili ng mga kalakal o serbisyo, hindi ng nagbebenta.