Hindi normal na pagkasira

Ang hindi normal na pagkasira ay ang dami ng scrap na nabuo ng isang proseso ng produksyon na lumampas sa normal, inaasahang antas. Ang gastos ng labis na pagkasira na ito ay sinisingil sa gastos habang naganap. Ang hindi normal na pagkasira ay maraming mga sanhi, kabilang ang maling pagsasanay sa operator, maling setting ng makina, at kalidad ng mga materyal na hindi karaniwang pamantayan.

Halimbawa, ang isang proseso ng produksyon ay may inaasahang rate ng pagkasira ng 5%. Ang isang pagpapatakbo na pinahahalagahan na $ 1,000,000 ay pinasimulan, kung saan ang karaniwang gastos sa scrap ay inaasahang magiging $ 50,000. Ang aktwal na halaga ng scrap ay naging $ 58,000, kaya ang abnormal na scrap na nauugnay sa pagpapatakbo ng produksyon ay $ 8,000.