Pagbabawas ng halaga ng pagpapabuti sa pag-upa

Ang isang pagpapabuti sa pag-upa ay nilikha kapag ang isang nangungupa ay nagbabayad para sa mga pagpapahusay sa puwang ng gusali, tulad ng carpeting at panloob na dingding. Ang pagbawas ng halaga ng mga pagpapahusay na ito ay nangyayari lamang kung ang halagang ginastos ay higit pa sa limitasyon ng capitalization ng umuupa. Kung ang halagang ginastos ay mas mababa kaysa sa limitasyon sa paggamit ng malaking titik, ang halaga ay sisingilin sa gastos na natamo. Kung hindi man, maaaring itala ng nangungupa ang paggasta sa account sa pag-aayos ng asset ng pagpapaupa.

Ang lahat ng mga pag-aayos ng pagpapaupa ng leashouse ay dapat na maibawas ng halaga, upang ang balanse sa account ay tuluyang mabawasan sa zero. Ang halaga ng Salvage ay hindi kasama sa pagkalkula ng pamumura, dahil ang umuupa ay kukuha ng anumang natitirang mga assets, hindi ang nangunguha. Mayroong maraming mga patakaran na nauugnay sa pagbawas na ito, na kung saan ay:

  1. Kapaki-pakinabang na batayan sa buhay. Kung ang pagpapabuti sa pag-upa ay inaasahang magkaroon ng isang kapaki-pakinabang na buhay na mas mababa kaysa sa natitirang termino ng nauugnay na lease, bigyang halaga ang pag-aari sa natitirang kapaki-pakinabang na buhay. Kung gayon, kung naka-install ang carpeting na inaasahang mapapalitan sa loob ng limang taon, at ang natitirang termino sa pag-upa ay para sa pitong taon, ang panahon ng pamumura ay dapat na sa loob lamang ng limang taon.

  2. Batayan sa term ng pag-upa. Kung ang pagpapabuti sa pag-upa ay inaasahang magkaroon ng isang kapaki-pakinabang na buhay na katumbas o mas malaki kaysa sa termino ng pag-upa, pagbawalan ang pag-aari sa termino ng pag-upa. Kaya, kung ang mga pader ay itinayo na inaasahang magkakaroon ng kapaki-pakinabang na buhay na 20 taon, at ang natitirang termino sa pag-upa ay para sa 10 taon, ang panahon ng pamumura ay dapat na para sa 10 taon.

  3. Pinahabang batayan sa term ng pag-upa. Sa ilang mga kaso, ang umuupa ay maaaring magkaroon ng isang mataas na pag-asa ng pag-renew ng isang pag-upa, tulad ng kapag ang isang bargain lease rate ay inaalok ng nanghihiram. Sa kasong ito, kung saan ang pagpapalawak ng lease ay makatuwirang masisiguro, ang nagpapaupa ay maaaring pahabain ang panahon ng pagbaba ng halaga upang masakop ang karagdagang term ng lease, na na-cap sa kapaki-pakinabang na buhay ng pag-aari.

Sa teknikal na paraan, ang mga pagpapabuti sa pag-upa ay na-amortize, sa halip na mabawasan. Ito ay sapagkat ang tunay na pagmamay-ari ng mga pagpapabuti ay sa pamamagitan ng nagpapaupa, hindi ang nangunguha. Ang nangunguha ay mayroon lamang isang hindi madaling unawain na karapatang gamitin ang asset sa panahon ng pag-upa. Ang mga karapatan na hindi madaling unawain ay nababayaran, hindi nabibigyan ng halaga Gayunpaman, walang tunay na epekto sa pahayag ng kita ng paggamit ng isang term kaysa sa iba pa, lalo na kung ang gastos sa amortisasyon at pamumura ay pinagsama para sa mga layunin ng pagtatanghal.