Mga nauugnay na transaksyon at pagsisiwalat ng partido

Ang mga nauugnay na transaksyon sa partido ay isinasagawa sa iba pang mga partido kung saan ang isang entity ay may isang malapit na samahan. Ang pagsisiwalat ng kaugnay na impormasyon ng partido ay itinuturing na kapaki-pakinabang sa mga mambabasa ng mga pahayag sa pananalapi ng isang kumpanya, lalo na tungkol sa pagsusuri ng mga pagbabago sa mga resulta sa pananalapi at posisyon sa pananalapi sa paglipas ng panahon, at sa paghahambing sa parehong impormasyon para sa iba pang mga negosyo. Ang mga halimbawa ng mga nauugnay na partido ay:

  • Mga kaakibat

  • Iba pang mga subsidiary sa ilalim ng karaniwang kontrol

  • Mga nagmamay-ari ng negosyo, mga tagapamahala nito, at kanilang mga pamilya

  • Ang magulang na nilalang

  • Nagtitiwala para sa pakinabang ng mga empleyado

Maraming uri ng mga transaksyon na maaaring isagawa sa pagitan ng mga nauugnay na partido, tulad ng mga benta, paglipat ng mga asset, pag-upa, pag-aayos ng pagpapautang, mga garantiya, paglalaan ng mga karaniwang gastos, at ang pagsasampa ng pinagsamang pagbabalik ng buwis.

Sa pangkalahatan, ang anumang kaugnay na transaksyon sa partido ay dapat isiwalat na makakaapekto sa paggawa ng desisyon ng mga gumagamit ng mga pahayag sa pananalapi ng isang kumpanya. Nagsasangkot ito ng mga sumusunod na pagsisiwalat:

  • Pangkalahatan. Ipakita ang lahat ng mga transaksyong partido na nauugnay sa materyal, kabilang ang likas na katangian ng ugnayan, ang likas na mga transaksyon, ang dolyar na halaga ng mga transaksyon, ang mga halagang dapat sa o mula sa mga nauugnay na partido at ang mga tuntunin sa pag-areglo (kabilang ang mga balanse na nauugnay sa buwis), at ang pamamaraan kung saan ang anumang kasalukuyan at ipinagpaliban na gastos sa buwis ay inilalaan sa mga kasapi ng isang pangkat. Huwag isama ang mga pagsasaayos ng bayad, mga allowance sa gastos, o anumang mga transaksyon na tinanggal sa pagsasama-sama ng mga financial statement.

  • Kontrolin ang relasyon. Ipakita ang likas na katangian ng anumang ugnayan sa pagkontrol kung saan ang kumpanya at iba pang mga nilalang ay nasa ilalim ng karaniwang pagmamay-ari o pamamahala ng pamamahala, at ang kontrol na ito ay maaaring magbunga ng mga resulta na naiiba mula sa kung ano ang magiging kaso kung ang iba pang mga entity ay wala sa ilalim ng katulad na kontrol, kahit na walang mga transaksyon sa pagitan ng mga negosyo.

  • Mga matatanggap. Hiwalay na isiwalat ang anumang mga matatanggap mula sa mga opisyal, empleyado, o kaakibat na mga entity.

Nakasalalay sa mga transaksyon, maaaring katanggap-tanggap na pagsamahin ang ilang kaugnay na impormasyon sa partido ayon sa uri ng transaksyon. Gayundin, maaaring kailanganin upang ibunyag ang pangalan ng isang kaugnay na partido, kung ang paggawa nito ay kinakailangan upang maunawaan ang relasyon.

Kapag isiwalat ang kaugnay na impormasyon ng partido, huwag sabihin o ipahiwatig na ang mga transaksyon ay nasa batayan ng isang haba, maliban kung maaari mong patunayan ang habol.