Batayan ng paglalaan

Ang isang batayan ng paglalaan ay ang batayan kung saan ang isang nilalang ay naglalaan ng mga overhead na gastos. Ang isang batayan ng paglalaan ay kumukuha ng form ng isang dami, tulad ng ginamit na oras ng makina, mga oras na kilowatt na natupok, o inookupahan ng square footage. Ang mga paglalaan ng gastos ay kadalasang ginagamit upang magtalaga ng mga overhead na gastos sa paggawa ng imbentaryo, tulad ng hinihiling ng maraming mga balangkas sa accounting. Ang tipikal na proseso ng paglalaan sa isang kumpanya ng multi-department ay:

  1. Maglaan ng mga gastos sa kagawaran ng serbisyo sa mga departamento ng pagpapatakbo.

  2. Magtalaga ng mga gastos sa departamento ng pagpapatakbo (kasama ang mga alokasyon mula sa mga kagawaran ng serbisyo) sa mga produkto at serbisyo.

Ang batayan ng paglalaan ay dapat na isang sanhi, o driver, ng gastos na inilalaan. Ang isang mahusay na tagapagpahiwatig na ang isang base ng paglalaan ay naaangkop ay kapag ang mga pagbabago sa base ng paglalaan ay halos tumutugma sa mga pagbabago sa aktwal na gastos. Kung gayon, kung tatanggi ang paggamit ng makina, dapat ding ang aktwal na gastos na natamo upang mapatakbo ang makina.

Narito ang ilang mga halimbawa ng naaangkop na mga base sa paglalaan:

  • Ang departamento ng mga serbisyo sa computer ay naglalaan ng mga gastos batay sa bilang ng mga personal na computer na ginagamit ng bawat operating department, o ng bilang ng mga tawag sa serbisyo sa bawat departamento ng pagpapatakbo.

  • Ang departamento ng paglilinis ay naglalaan ng mga gastos batay sa square footage na sinakop ng bawat operating department.

  • Ang departamento ng mapagkukunan ng tao ay naglalaan ng mga gastos batay sa bilang ng mga empleyado na nagtatrabaho sa bawat departamento ng pagpapatakbo.

Karamihan sa mga organisasyon ay gumagamit ng napakaliit na bilang ng mga base ng paglalaan upang maglaan ng mga overhead na gastos, kahit na ang isang detalyadong sistema ng gastos na batay sa aktibidad ay maaaring gumamit ng napakaraming bilang sa kanila.

Dapat magkaroon ng kamalayan ang mga tagapamahala sa bawat base ng paglalaan na ginagamit, dahil ito ang batayan para sa mga overhead na singil na naatasan sa kanilang mga kagawaran. Maaari nilang baguhin ang mga gawain ng kanilang mga kagawaran upang mabawasan ang kanilang paggamit ng bawat base ng paglalaan, sa gayon mabawasan ang mga gastos na nakatalaga sa kanilang mga kagawaran.