Pansamantalang pagkakaiba

Ang isang pansamantalang pagkakaiba ay ang pagkakaiba sa pagitan ng pagdadala ng halaga ng isang pag-aari o pananagutan sa sheet ng balanse at base sa buwis. Ang isang pansamantalang pagkakaiba ay maaaring alinman sa mga sumusunod:

  • Mababawas. Ang isang maibabawas na pansamantalang pagkakaiba ay isang pansamantalang pagkakaiba na magbubunga ng mga halaga na maaaring maibawas sa hinaharap kapag tumutukoy sa buwis na kita o pagkawala.
  • Mabubuwis. Ang isang nababagabag na pansamantalang pagkakaiba ay isang pansamantalang pagkakaiba na magbubunga ng mga nabibuwis na halaga sa hinaharap kapag tinutukoy ang buwis na kita o pagkawala.

Sa magkaparehong kaso, ang mga pagkakaiba ay naayos kung ang halaga ng bitbit ng pag-aari o pananagutan ay mabawi o maayos.

Dahil sa pansamantalang pagkakaiba, ang gastos na kinukuha ng isang nilalang sa isang panahon ng pag-uulat ay karaniwang naglalaman ng parehong kasalukuyang gastos o kita sa buwis, at ipinagpaliban na gastos sa buwis o kita.