Paano mag-account para sa pagbebenta ng lupa

Ang accounting para sa pagbebenta ng lupa ay naiiba sa accounting para sa pagbebenta ng anumang iba pang uri ng nakapirming pag-aari, sapagkat walang naipon na gastos sa pamumura upang alisin mula sa mga tala ng accounting. Ito ay sapagkat ang lupa ay hindi nabawasan, sa teorya na ang lupa ay hindi natupok (tulad ng kaso sa iba pang mga nakapirming pag-aari).

Kapag nagbebenta ka ng lupa, i-debit ang Cash account para sa halagang natanggap na pagbabayad mula sa mamimili, at i-credit ang Land account upang alisin ang dami ng lupa mula sa pangkalahatang ledger. Maliban kung babayaran ka ng mamimili nang eksakto kung ano ang binayaran mo para sa lupa, magkakaroon din ng isang pakinabang o pagkawala sa pagbebenta ng lupa. Kung ang halaga ng cash na binayaran sa iyo ay mas malaki kaysa sa halagang naitala mo bilang halaga ng lupa, mayroong kita sa pagbebenta, at ito ay naitala bilang isang kredito. Kung ang halaga ng cash na binayaran sa iyo ay mas mababa kaysa sa halagang naitala mo bilang halaga ng lupa, may pagkawala sa pagbebenta, at itinatala mo ito bilang isang debit.

Halimbawa, ang kumpanya ng ABC ay bumili ng isang piraso ng lupa sa halagang $ 400,000, at ibinebenta ito makalipas ang dalawang taon sa halagang $ 450,000. Mayroong kita na $ 50,000 sa pagbebenta, at ganito ang entry sa journal: