Halaga ng kapanahunan

Ang halaga ng kapanahunan ay ang halagang dapat bayaran at mababayaran sa may-ari ng isang obligasyong pampinansyal sa petsa ng kapanahunan ng obligasyon. Karaniwang tumutukoy ang term sa natitirang pangunahing balanse sa isang pautang o bono. Sa kaso ng isang seguridad, ang halaga ng kapanahunan ay kapareho ng halagang par.