Pagkuwenta ng gastos sa komisyon

Ang komisyon ay isang bayarin na binabayaran ng isang negosyo sa isang salesperson kapalit ng kanyang serbisyo sa alinman sa pagpapadali, pangangasiwa, o pagkumpleto ng isang benta. Ang komisyon ay maaaring batay sa isang pag-aayos ng flat fee, o (mas karaniwan) bilang isang porsyento ng nabuong kita. Ang mga hindi gaanong karaniwang istraktura ng komisyon ay batay sa gross margin o net na kita na nabuo ng isang pagbebenta; ang mga istrukturang ito ay karaniwang hindi gaanong ginagamit, dahil mas mahirap silang kalkulahin. Ang isang komisyon ay maaaring kikitain ng isang empleyado o isang sa labas ng salesperson o entity.

Sa ilalim ng accrual na batayan ng accounting, dapat mong itala ang isang gastos at isang offsetting na pananagutan para sa isang komisyon sa parehong panahon habang itinatala mo ang pagbebenta na nabuo ng salesperson, at kung kailan mo makakalkula ang halaga ng komisyon. Ito ay isang pag-debit sa account ng gastos sa komisyon at isang kredito sa isang account pananagutan sa komisyon (na karaniwang naiuri bilang isang panandaliang pananagutan, maliban sa mga kaso kung saan inaasahan mong bayaran ang komisyon sa higit sa isang taon).

Sa ilalim ng batayan ng cash ng accounting, dapat kang magtala ng isang komisyon kapag ito ay binayaran, kaya may kredito sa cash account at isang debit sa account ng gastos sa komisyon.

Maaari mong uriin ang gastos sa komisyon bilang bahagi ng gastos ng mga kalakal na naibenta, dahil direktang nauugnay ito sa pagbebenta ng mga kalakal o serbisyo. Katanggap-tanggap din itong pag-uri-uriin ito bilang bahagi ng mga gastos ng departamento ng pagbebenta.

Kung ang isang empleyado ay tumatanggap ng isang komisyon, kung gayon ang kumpanya ay nagtatagal ng mga buwis sa kita sa halaga ng komisyon na binayaran sa empleyado. Kung ang taong tumatanggap ng komisyon ay hindi isang empleyado, pagkatapos ay isasaalang-alang ng taong iyon ang komisyon bilang kita, at maaaring magbayad ng buwis kung may magresultang kita.

Halimbawa ng isang Gastos sa Komisyon

Nagbebenta si Fred Smith ng isang $ 1,000 na widget para sa ABC International. Sa ilalim ng mga tuntunin ng kanyang kasunduan sa komisyon, tumatanggap siya ng isang 5% komisyon sa kita na nabuo ng transaksyon, at babayaran sa ika-15 araw ng susunod na buwan. Sa pagtatapos ng panahon ng accounting kung saan binubuo ni G. Smith ang pagbebenta, lumilikha ang ABC ng sumusunod na entry upang maitala ang pananagutan nito para sa komisyon: