Pinag-usapang gastos

Ang naka-isyu na gastos ay ang gastos na natamo sa panahon kung kailan ang isang asset ay nagtatrabaho para sa isang partikular na paggamit, sa halip na ang pag-redirect ng asset sa ibang paggamit. Ang halagang ito ay ang incremental na pagkakaiba sa pagitan ng dalawang pagpipilian. Halimbawa, nagpasya ang isang guro na bumalik sa paaralan upang makakuha ng master's degree. Sa panahon na nasa paaralan siya, ang binibilang gastos ng pagpapasyang ito ay ang sahod na maaaring kikitain niya kung nagpatuloy siyang magtrabaho bilang isang guro.